Stenbocki majas on eksponeeritud iseseisvusmanifesti originaal